Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 128 jobs
  Rapinnipha Company Limited's logo
  Pathumwan
  • สวัสดิการ และโบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัท
  • ได้ร่วมงานกับองค์กรใหญ่
  • งานที่รับผิดชอบมีความหลากหลาย
  Sahamongkolfilm International Company Limited's banner
  Sahamongkolfilm International Company Limited's logo
  Phayathai
  • วางแผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนต์
  • ทักษะด้านการเขียนข่าว - เขียนสกู้ปข่าว
  • มีความชื่นชอบด้านภาพยนต์
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s banner
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร ฯ
  • มีประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s banner
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s logo
  SathornTHB 16K - 19,999 /month
  • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเดอร์ได้
  • สามารถติดตาม ประสานงานได้
  Cosmo Corporation Group's banner
  Cosmo Corporation Group's logo
  BangkokTHB 20K - 34,999 /month
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประเมินการเลื่อนตำแหน่งจากผลงาน
  Next